•  
Demo av Infoskjerm

Dette er en test av public display.
Din digitale informasjonstavle
Trykk F11 for å se informasjonsskjermen i rett størrelse. 

Du kan endre tekststørrelse og sette inn bilder i boksen her.